Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 8.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia 2 pakietów sprzętowych do realizacji eksperymentów dla II Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy CRZP/UJ/747/2010.

 •  Termin składania ofert: 16.12.2010 r. 11:0017.12.2010 r. 11:00

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert. )

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ )

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania.

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03