Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 08.12.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu ekstrakcji rozpuszczalnikowej i systemu do mineralizacji mikrofalowej z wyposażeniem, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/818/2010.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 14.01.2011, godz. 11:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w częściach 1 i 2

     Ogłoszenie z dnia 11.02.2011r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03