Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 8.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii UJ powt. Nr sprawy CRZP/UJ/765/2010.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 16.12.2010 r. 10:00

     Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03