Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 08.12.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę rzutników multimedialnych dla Wydziału Filologicznego. Nr sprawy CRZP/UJ/845/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (tekst ujednolicony 09.12.2010)

   Termin składania ofert: 16.12.2010, godz 10:00

   Uwaga: MODYFIKACJA SIWZ )

   ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03