Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 09.12.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy mieszczącej się w Krakowie, przy Al. Mickiewicza 22 (część I przedmiotu zamówienia), Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. prof. St. Łojasiewicza 4 (część II przedmiotu zamówienia) oraz Instytutu Archeologii UJ, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. Gołębiej 11 (część III przedmiotu zamówienia, nr sprawy CRZP/UJ/831/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 17.12.2010r., godz. 14:00


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03