Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Zawiadomienie z dnia 9.12.2010 r. o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na druk offsetowy, oprawę i dostawę książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/813/2010.


  • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03