Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 09.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy drukarek dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ, Nr sprawy:CRZP/UJ/848-849/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 17.12.2010 r., godz. 09:30

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania oraz unieważnieniu postępowania w części II przedmiotu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03