Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 10.12.2010 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mikroskopu polaryzacyjnego wraz z kamerą cyfrową dla potrzeb Instytutu Nauk Geologicznych UJ w Krakowie (30-063) przy ul. Oleandry 2A. Nr sprawy CRZP/UJ/832/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

   Do Pobrania: MODYFIKACJA SIWZ w odniesieniu do terminów składania i otwarcia ofert

   Do Pobrania: SIWZ w brzmieniu uwzględniającym modyfikację

   Uwaga: Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia )

   Termin składania ofert: 20.12.2010, godz. 11:00 21.12.2010, godz. 11:00

   Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania oraz unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03