Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 13.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy kopiarki cyfrowej dla Działu Współpracy Międzynarodowej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/835/2010.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 21.12.2010 10:00

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ )

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania.

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03