Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 13.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usługi przygotowania programów działalności Szkolnych kół zajęć wyrównawczych oraz Szkolnych kół zainteresowań z matematyki w ramach projektu Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (Nr sprawy: CRZP/UJ/854/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik 2 do SIWZ

   Termin składania ofert: 21.12.2010 r., godz. 10.00

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03