Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 14.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/836/2010.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 22.12.2010 10:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania.

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03