Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 14.12.2010 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na podłączeniu sieci LAN z lokalizacji w budynku Gołębia 6 do reszty sieci UJ poprzez tor światłowodowy do węzła sieci UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy CRZP/UJ/833/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: MODYFIKACJA SIWZ w odniesieniu do tterminu wykonania przedmiotu zamówienia oraz terminów składania i otwarcia ofert

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia )

   Do Pobrania: SIWZ w brzmieniu uwzględniającym modyfikację

   Termin składania ofert: 22.12.2010, godz. 11:00 27.12.2010 r., godz. 13.00

   Do Pobrania: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03