Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 16.12.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu wysokosprawnych chromatografów cieczowych wraz z osprzętem i wyposażeniem oraz oprogramowaniem, w odniesieniu od jednej do 3 części zamówienia, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul.R.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/857-858/2010.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 26.01.2011, godz. 11:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w częściach 1, 2 i 3

     Ogłoszenie z dnia 26.02.2011r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03