Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 17.12.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę trzech notebooków dla jednostek Uj. Nr sprawy CRZP/UJ/851-853/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 27.12.2010, godz 11:00

     ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03