Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 20.12.2010r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Batorego 12 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/842/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 28.12.2010r. godz. 11:00

    Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03