Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Zawiadomienie o roztrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku broszur informacyjnych szkoły letniej języka i kultury polskiej dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/861/2010.

  •  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03