Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 21.12.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu mikroskopu fluorescencyjnego do kariotypowania i FISH z systemem do mikrodysekcji laserowej wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/821/2010.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 22.12.2010r. o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.12.2010, 2010/S 247-377315 )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 05.01.2011r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, modyfikacja do SIWZ z dnia 22.01.2011r. )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 26.01.2011r. o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 30.11.2010, 2010/S 232-355094 )

   Termin składania ofert: 27.01.2011, godz. 13:00 16.02.2011, godz. 13:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 03.03.2011r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03