Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 21.12.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji specjalistycznego oprogramowania do zarządzania informacją, danymi, zasobami, pracą i aparaturą w laboratoriach wraz z oprogramowaniem bazodanowym, dotycząca projektu JCET, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla JCRL, przy ul.Bobrzyńskiego 14 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/863/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 03.01.2011r. )

   Termin składania ofert: 10.01.2011, godz. 12:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 21.02.2011r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03