Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 21.12.2010 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mikroskopu polaryzacyjnego wraz z kamerą cyfrową dla potrzeb Instytutu Nauk Geologicznych UJ w Krakowie (30-063) przy ul. Oleandry 2A. Nr sprawy CRZP/UJ/832/2010 (powt.)

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 29.12.2010, godz. 11:00

    Do Pobrania:Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03