Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 22.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Ekonomii i Zarządzania UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/837/2010.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 30.12.2010 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w cz 1.

   Informacja o unieważnieniu postępowania w cz 2.

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03