Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 22.12.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy stołu optycznego (część I przedmiotu zamówienia) oraz innego wyposażenia (część II przedmiotu zamówienia) o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), nr sprawy CRZP/UJ/880/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 31.12.2010r., godz. 11:30

     Do Pobrania: Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postepowania w części I i II oraz o unieważnieniu postępowania w obu częściach 


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03