Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy energii cieplnej do obiektów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum), nr sprawy: CRZP/UJ/879/2010.

  •  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

    Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03