Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 23.12.2010r. o zamiarze zawarcia umowy na roboty dodatkowe przy realizacji robót remontowo-budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych oraz badań archeologicznych wraz z opracowaniem ich programu, dla Dziedzińca Arkadowego i Dziedzińca Huta -rewitalizacja dziedzińców i fasady Collegium Maius UJ przy ul.Jagiellońskiej 15 w Krakowie, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach MRPO. Nr sprawy: CRZP/UJ/869/2010.


  • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03