Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 23.12.2010 r.o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (usługi gastronomiczne, wynajem sal konferencyjnych) w ramach Projektu "Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap II" na potrzeby zorganizowania warsztatów dla Zespołu Projektu Poświęconych pracom nad zadaniami.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 31.12.2010 r., godz. 10.00


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03