Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 24.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia dla celów dydaktycznych: wysokosprawnego chromatografu cieczowego i systemu oczyszczania wody tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w ramach projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Chemii Biologicznej, Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/864/Z1/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 31.01.2011 r. godz.12:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2011/S 34-055471)


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03