Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 24.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia dla celów dydaktycznych: termobloku, systemu do dokumentacji żeli, aparatu do pionowej elektroforezy białek oraz mieszadła magnetycznego z grzaniem i bez (3 sztuki), tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Chemii Biologicznej, Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/867/2010.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 31.01.2011 r. godz.12:00

   Uwaga: Pytania i wyjaśnienia treści siwz )

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2011/S 32-052091)

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 1 i w części 4 (2011/S 32-051861)


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03