Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 24.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia dla celów dydaktycznych: zestawu dwóch termocyklerów, dwóch termoblokow wraz z osprzętem i dwoma wytrząsarkami do probówek typu vortex, zestawu do dokumentacji żeli wraz z komputerem do obsługi urządzenia i dziesięcioma pipetami automatycznymi, dwóch aparatów do elektroforezy poziomej z osprzętem, tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Genetyczno-Molekularnej IB, Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanej w Zakładzie Cytologii i Embriologii Roślin Instytutu Botaniki UJ, przy ul. Kopernika 31 i Grodzkiej 52 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/875/2010.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 03.02.2011 r. godz. 12:00

   Uwaga: Pytania i wyjaśnienia treści siwz )

   Uwaga: Pytania i wyjaśnienia treści siwz )

   Uwaga: Pytania i wyjaśnienia treści siwz )

   Uwaga: Pytania i wyjaśnienia treści siwz )

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2011/S 39-063109)


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03