Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 28.12.2010 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na podłączeniu sieci LAN z lokalizacji w budynku Gołębia 6 do reszty sieci UJ poprzez tor światłowodowy do węzła sieci UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy CRZP/UJ/833/2010 (powt.)

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 10.01.2011 r., godz. 13.00

     Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03