Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 29.12.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Generalnego Realizatora Inwestycji dla zaprojektowania i wykonania robót budowlano-montażowych, wraz z dostawą i montażem niezbędnych, materiałów, urządzeń oraz wyposażenia, związanych z realizacją obiektu Paderevianum II UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach MRPO na lata 2007 - 2013. Nr sprawy: CRZP/UJ/859/2010.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik nr I do SIWZ

   Do Pobrania: Załącznik nr II do SIWZ

   Do Pobrania: Załącznik nr III do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 10.10.2010r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 11.01.2011r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 17.01.2011r. )

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ z dnia 20.01.2011r. )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 25.01.2011r. o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 29.12.2010, 2010/S 252-387943 )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 25.01.2011r. )

   Do Pobrania: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 29.01.2011r.

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 02.02.2011r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 02.02.2011r. - kolejne )

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ z dnia 09.02.2011r. )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 11.02.2011r. o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 29.12.2010, 2010/S 252-387943 )

   Do Pobrania: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 16.02.2011r.

   Termin składania ofert: 08.02.2011, godz.10:00 17.02.2011, godz.12:00 23.02.2011, godz.12:00

   Zawiadomienie o odwołaniu

   Do Pobrania: Treść odwołania z uzasadnieniem

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 21.05.2011r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03