Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 29.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera dla potrzeb Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie, Nr sprawy:CRZP/UJ/829/2010

 •  Termin składania ofert: 10.01.2011 r., godz. 09:00

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  MODYFIKACJA, SPROSTOWANIE SIWZ

   Do Pobrania: Zawiadomienie o sposobie rozstrzygniecia postępowania 

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03