Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 29.12.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu stacji skraplania helu wraz z systemem odzysku gazowego helu z wyposażeniem, dotycząca projektu Atomin, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/856/2010.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: SPECIFICATION OF ESSENTIAL TERMS AND CONDITIONS OF THE PUBLIC PROCUREMENT

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ z dnia 27.01.2011r. )

   Uwaga: MODIFICATION OF SETCPP 27 January 2011 )

   Termin składania ofert: 10.02.2011, godz.12:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   NOTIFICATION of results of the tender procedure

   Ogłoszenie z dnia 18.03.2011r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03