Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 31.12.2010 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy monitora LCD 22 cali, skanera komputerowego, zestawu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Instytutu Fizyki WFAIS UJ w Krakowie (30-059) przy ul. Reymonta 4. Nr sprawy CRZP/UJ/885/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 11.01.2011 r., godz. 09:00

    Do Pobrania:Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03