Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 11.04.2008r. o udzieleniu zamówienia w zakresie zakupu i dostawy modułu detektora NIR do czasoworozdzielczych pomiarów emisji dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/66/2008


  • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03