Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 08.01.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu dwóch sterylizatorów parowych i zmywarki jednodrzwiowej do mycia klatek hodowlanych oraz butelek, przeznaczonych do pomieszczeń zwierzętarni, z wyposażeniem, w odniesieniu od jednej do 2 części zamówienia, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/6/2011.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 04.02.2011r. )

   Termin składania ofert: 17.02.2011, godz. 13:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w częściach 1 i 2

   Ogłoszenie z dnia 24.03.2011r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03