Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 15.04.2008 r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy projektora multimedialnego dla Instytrutu Filologii Orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy Al. Mickiewicza 9/11 (przetarg nr 115/08)

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 23.04.2008, godz. 11:00

     Informacja o wyniku (roztrzygnięciu) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03