Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 18.04.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie rozbudowy istniejącego systemu okablowania strukturalnego w Sali Wystawowej Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/127/2008

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik nr 1 do SIWZ

   Termin składania ofert: 28.04.2008, godz. 13:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 06.05.2008r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03