Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 02.02.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy kriostatu do pomiarów spektroskopowych z wyposażeniem, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/39/2011

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 11.02.2011, godz. 12:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 24.02.2011r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03