Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 08.02.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy inkubatora, tj. jednej sztuki komory do hodowli roślin z panelem LED i z lampami UV-B oraz wyposażeniem, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/38/2011.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 09.03.2011r. )

   Termin składania ofert: 18.03.2011, godz. 12:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 01.04.2011r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03