Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 22.04.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę komputerów i projektora multimedialnego dla Wydziału Filozoficznego UJ.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 30.04.2008, godz.10:00

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania po ponownej ocenie ofert.

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03