Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 22-04-2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dzierżawy terminali płatniczych wraz z obsługą i rozliczaniem transakcji opłacanych kartami płatniczymi metodą tradycyjną i on-line (CRZP/UJ/70/2008)

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 30.04.2008 r., godz. 9:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03