Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 24.04.2008 o przetargu nieograniczonym na przeprowadzanie okresowej kontroli stanu technicznej sprawności przewodów kominowych i prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczych i wentylacyjnych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

    Do Pobrania: Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ

    Termin składania ofert: 07.05.2008, godz.10:00

     Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03