Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 25.04.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy, montażu dodatkowych urządzeń oraz elementów do modyfikacji i rozbudowy klastra dużej mocy obliczeniowej dla WFAiIS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/140/2008

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 06.05.2008, godz.10:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 19.05.2008r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03