Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 29-04-2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy jednoprocesorowego serwera dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CRZP/UJ/134/2008)

  • Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 07.05.2008 r., godz. 10:30

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03