Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 30-04-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego, a w szczególności trzech notebooków oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Numer sprawy: CRZP/UJ/151-154/2008)

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 09.05.2008r., godz. 10:00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania 

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03