Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 18.05.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu urządzeń i aparatów laboratoryjnych oraz stelaży do hodowli roślin, w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/235/2011

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 24.05.2011r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 26.05.2011r. )

   Termin składania ofert: 30.05.2011, godz. 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w częściach od 1 do 5

   Ogłoszenie z dnia 14.06.2011r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03