Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 12.05.2008 o przetargu nieograniczonym na przeprowadzanie okresowej kontroli stanu technicznej sprawności przewodów kominowych i prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczych i wentylacyjnych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Do Pobrania: Załączniki nr 5, 6 i 7 do SIWZ

  Termin składania ofert: 20.05.2008, godz.10:00

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03