Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 13-05-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera oraz monitora dla potrzeb Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Ingardena 3 w Krakowie. Przetarg Nr 165-166/08

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 21.05.2008, godz.11:00

    Informacja o wyniku (roztrzygnięciu) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03