Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 15.05.2008r. o udzieleniu zamówienia na wykonanie niezbędnych dodatkowych robót budowanych związanych z realizacją umowy na wykonanie III etapów robót budowlanych polegających na remoncie Hali Sportowej i Sali prób tanecznych /Słowianek/ wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w obiekcie Uniwersytetu Jagiellońskiego położonym przy ul.Piastowskiej 26 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/158/2008


  • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03