Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 15.05.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu oraz dostawy switchy do sieci komputerowej dla WFAiIS Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/170/2008

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 26.05.2008, godz. 13:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 11.06.2008r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03