Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 15-05-2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę notebooka dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (CRZP/UJ/139/2008)

  •  Termin składania ofert: 26.05.2008r., godz. 10:30

     Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03